Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

Ejrinn
17:47
0620 860c 420
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viayippie yippie

March 21 2015

Ejrinn
08:50
Finnmark, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viadilemma dilemma

March 17 2015

Ejrinn
21:51
— Wes Anderson - Filmography
Reposted frompeper peper viapanizwasem panizwasem

March 15 2015

Ejrinn
23:21
1556 feb4 420
Mrożek bezbłędny
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaborn2die born2die
Ejrinn
23:20
3844 6dd4 420
Reposted fromkikkeer kikkeer viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr
Ejrinn
23:20
6738 c60e 420
Reposted fromIriss Iriss viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr

March 14 2015

Ejrinn
16:05
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viayippie yippie

March 12 2015

Ejrinn
09:46

March 11 2015

Ejrinn
12:20
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viamruugaa mruugaa

March 01 2015

Ejrinn
08:51
6146 cf83 420

February 19 2015

Ejrinn
08:13
6506 4d0e 420
Reposted fromkix kix viakrewzwodka krewzwodka

February 12 2015

Ejrinn
16:35
7824 33b0 420
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaSukkie Sukkie
16:32
4444 b586 420
Reposted fromnosmile nosmile viabalca balca

February 10 2015

21:15
5027 be60 420
Reposted fromMitreSquareMurder MitreSquareMurder viagarter garter

February 08 2015

Ejrinn
08:18
- Piłaś
- Skąd wiesz?
- Widziałam, co repostowałaś.
— ta.

February 01 2015

Ejrinn
08:22
3715 b82c 420
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viablack-orphan black-orphan

January 17 2015

Ejrinn
19:29
4389 50b6 420
Powywracane.

December 29 2014

Ejrinn
19:07
9457 010d 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viapsilocybemermaid psilocybemermaid

December 24 2014

Ejrinn
21:30

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaSukkie Sukkie

December 23 2014

Ejrinn
12:04
2867 baa8
Trochę tak.
Reposted bybezemnieomnie bezemnieomnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl